Preskočiť na obsah

Základná škola

Základná škola s materskou školou Osuské

Riaditeľka ZŠ a MŠ : Mgr. Stanislava Klírová – poverená riadením školy

Organizačné členenie:

  • malotriedna ZŠ s ročníkmi 1.-4.

          triedna učiteľka 1. a 4. ročník:  Mgr. Stanislava Klírová

          triedna učiteľka 2. a 3. ročník :  Mgr. Iveta Fodorová

  • materská škola
  • školský klub  – Martina Králiková
  • školská jedáleň

Počet detí v ZŠ: 20