Preskočiť na obsah

História obce

1050

Asi v roku 1050 vytvorili novú osadu, ktorú pomenovali Osušina, základ súčasnej obce. 

1262

Obec Osuské leží v povodí rieky Myjava. Patria k nej osady Rásnik a Ropov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1262. Prvá osada – slovanské sídlisko z doby veľkomoravskej, vznikla asi v 10. storočí medzi dnešnými obcami Osuské a Prietrž. Obydlia osadníkov sužovali časté povodne, preto sa rozhodli presťahovať. 

1568

 Obec patrila rôznym panstvám : Apponyiovcom (1568), Pálffyovcom (1855). Určité obdobie bola obec rozdelená na dve časti, a to  erdúcku časť, ktorá patrila grófovi Erdödymu a korlátsku časť, ktorá patrila grófovi Kondrádymu. Každá strana mala svojho richtára aj bubeníka.

1715

 V roku 1715 bolo v obci 27 poddanských a 26 želiarskych domácností. 

1787

Prvé sčítanie obyvateľstva sa uskutočnilo v roku 1787, v obci žilo v 39 domoch 414 ľudí. 

2011

Pri poslednom sčítaní obyvateľstva v roku 2011 mala obec Osuské 611 obyvateľov. 

2019

K  31.12.2019 bolo v obci prihlásených k trvalému pobytu 605 občanov. Z toho 323 žien a 282 mužov. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo je zamestnané  v blízkych, ale i vo vzdialenejších mestách.

2021

V roku 2021 bolo v obci prihlásených k trvalému pobytu 609 občanov. Z toho 323 žien a 286 mužov. https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK0215504602