Preskočiť na obsah

Obecné komisie

Stále komisie zriadené obecným zastupiteľstvom

Komisia stavebná  a životného prostredia 

Predseda:   Miroslav Křupala 

Členovia :  Ján Barcaj ,  Jakub Barcaj, Ing. Marián Maco, Tomáš Polakovič

Komisia finančná, sociálna

Predseda:   Ing. Marián Maco

Členovia :  Ján Barcaj, Jakub Barcaj , Miroslav Křupala, Mgr. Marcela Polakovičová

Komisia pre šport a kultúru, školstvo a mládeže

  Predseda :   Mgr. Marcela Polakovičová

  Členovia :   Jakub Barcaj , Jaroslav Wirth, Štefan Wirth, Marek Polakovič

Komisia pre riešenie sťažností a verejného poriadku 

Predseda:  Jakub Barcaj

Členovia:   Ján Barcaj, Olah Jozef, Miroslav Křupala, Miroslav Polakovič

Komisia na ochranu verejného záujmu

  Predseda :   Štefan Wirth

  Členovia :    Ing. Marián Maco, Miroslav Křupala

Komisia pre riešenie sťažnosti proti činnosti poslanca OZ, starostu obce, a hlavného kontrolóra obce

Predseda :  Jozef Olah

Členovia : Ján Barcaj, Jakub Barcaj , Miroslav Křupala, Štefan Wirth, Ing. Marián Maco, Mgr. Marcela Polakovičová

Komisia pre verejné obstarávanie

Predseda :  Ján Barcaj

Členovia : Jakub Barcaj , Miroslav Křupala, Štefan Wirth, Ing. Marián Maco, Mgr. Marcela Polakovičová, Jozef Olah

Komisia pre mimoriadne udalosti

Predseda :  Ing. Anton Fiala

Členovia : Ján Barcaj, Jakub Barcaj , Miroslav Křupala, Štefan Wirth, Ing. Marián Maco, Mgr. Marcela Polakovičová, Jozef Olah

Štáb civilnej ochrany

Predseda :  Ing. Anton Fiala

Členovia : Ján Barcaj, Jakub Barcaj , Miroslav Křupala, Štefan Wirth, Ing. Marián Maco, Mgr. Marcela Polakovičová, Jozef Olah