Preskočiť na obsah

Školstvo

Typ školy je Základná škola s materskou školou. Je rozdelená na malotriednu ZŠ s ročníkmi 1.-4., materskú školu, školský klub a školskú jedáleň.

Riaditeľka : Mgr.Dana Jamrichová – poverená riadením školy.

Kontakt na školu:

Základná škola s materskou školou, ul.Výhony č.11 , 906 12 Osuské ,

tel.: 034 6587185 , e-mail : zs.s.ms.osuske@zoznam.sk

Základná škola s materskou školou Osuské vznikla spojením ZŠ a MŠ dňa 01.09.2004.

V súčasnosti ju tvorí jednotriedna materská škola, ktorú navštevuje 18 detí a dvojtriedna základná škola ročníkmi 1.-4., ktorú navštevuje 26 žiakov.