Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Osuské.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Cieľom projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy
o poskytnutí NFP, a to podľa plnenia merateľného ukazovateľa: Zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky.

Projekt je realizovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.