Preskočiť na obsah

Poľovné združenie

Poľovné združenie Hradište – Osuské

predseda PZ:  Ľubomír Filo

podpredseda PZ: Ján Malatinský

tajomník PZ: Miroslav Drabiščák

hospodár PZ: Milan Boledovič

finančný hospodár PZ: Viliam Harasník

kultúrny referent PZ: René Michálek

kynológ PZ: Viliam Masár

strelecký referent PZ: Jaroslav Janšák

kontrolór PZ: Ing. Jozef Vulgan 

člen výboru PZ: JUDr. Štefan Dostál, Jaroslav Janšák, Ing Jozef Vulgan