Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Osuské.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke     www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

  • kontaktná osoba na organizačnú a technickú prípravu volieb:

     Mária Kršteníková , tel. 0346587217 , mobil: 0904108391

     e-mail:krstenikova.osuske@gmail.com

     adresa : Obec Osuské , ul.E.Lehockého č.38, 90612 Osuské

  •  Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Osuské :

obec.osuske@gmail.com

  • Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

krstenikova.osuske@gmail.com