Pozemkové spoločenstvo

Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia Osusko – Dobrovodského urbáru, pozemkové spoločenstvo, konaného dňa 26.09.2019 o 13:00