Preskočiť na obsah

Projekt Riešenie migračnej výzvy v obci Osuské v dôsledku vojenskej agresie na Ukrajine

Zverejnené
3. októbra 2023
Kategória

Cieľom projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy
o poskytnutí NFP, a to podľa plnenia merateľného ukazovateľa: Zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky.

Projekt je realizovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prílohy