Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2006 o podmienkach a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí