Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR 29.02.2020

Počet voličov zapísaných v zozname voličov : 496 Počet voličov , ktorí sa zúčastnili na hlasovaní : 284 Počet platných hlasovacích hlasov: 281 Volebná účasť: 57,25%