Preskočiť na obsah

Projekt pozemkových úprav

Zverejnené 16.2.2023.

Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území  Osuské
VEREJNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2022

Zásady umiestnenia nových pozemkov Projektu pozemkových úprav sú zverejnené Verejnou vyhláškou č.28/2021 z 7.12.2021

a ustanovujúcom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav konanom dňa 6.8.2021 v Kultúrnom dome v Osuskom  okresný úrad prezentoval návrh zásad umiestnenia nových pozemkov .

Na ustanovujúcom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav bolo dohodnuté, že v termíne do 31.8.2021 môžu vlastníci pozemkov v obvode pozemkových úprav podávať návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov písomne na  adresu Okresného úrad Senica, pozemkového  a lesného odboru alebo na adresu Obce Osuské resp. elektronicky na  emailomové adresy:  dagmar.markovicova@minv.sk alebo obec.osuske@gmail.com. Z výsledkov prerokovaných pravidiel a podľa schválených všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a miestnych podmienok okresný úrad dohodne so združením účastníkov zásady umiestnenia nových pozemkov, ktoré budú zverejnené a zaslané účastníkom Projektu pozemkových úprav v k.ú. Osuské.

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor a Obec Osuské zvolávajú ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav Verejnou vyhláškou č.13/2021 na dňa 6.8.2021 o17.00h do Kultúrneho domu v Osuskom

Schválenie registra pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav v k.ú. Osuské

Informácie o pozemkových úpravách v k.ú. Osuské

  • Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Osuské  Zverejnenie všeob.zásad

Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia obsahuje:

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia – Časť C –  

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia – Časť A – 

Mapa návrhu funkčného usporiadania územia  

Nariadenie pozemkových úprav rozhodnutím Okresného súdu Senica, Pozemkového a lesného odboru

Prílohy k Projektu pozemkových úprav

  • Zverejnenie registra pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav k katastrálnom území Osuské

          Verejná vyhláška č. 2/2021