Preskočiť na obsah

VZN č. 03/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady „NÁVRH“