Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4-2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky