Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3-2022 Návrh o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole