Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Osuské

Zverejnené
31. decembra 2020
Kategória

Prílohy