Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2015 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií