Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2020 o ochrannom pásme pohrebiska

Zverejnené
31. decembra 2020
Kategória

Prílohy