Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2004 o školských obvodoch

Zverejnené
31. decembra 2004
Kategória

Prílohy