Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 01 / 2023
O PODMIENKACH DRŽANIA PSOV NA ÚZEMÍ OBCE