VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 01 / 2023
O PODMIENKACH DRŽANIA PSOV NA ÚZEMÍ OBCE

Zverejnené
22. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. februára 2023 − 8. marca 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 01/2023

Prílohy