Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou