Preskočiť na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente

Zverejnené
8. júla 2024
Kategória

„Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025“

Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.
Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 91702 Trnava.

Zoznam obcí, kde možno do oznámenia nahliadnuť:

 1. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava;
 2. Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice;
 3. Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer;
 4. Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany;
 5. Mesto Vrbové, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové;
 6. Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec;
 7. Mesto Leopoldov, Hlohovecká cesta 104/2, 920 41 Leopoldov;
 8. Mesto Galanta, Mierové nám. 940/1, 924 18 Galanta;
 9. Mesto Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď;
 10. Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo;
 11. Mesto Dunajská Streda, Hlavná č. 50/16, 929 01 Dunajská Streda;
 12. Mesto Šamorín, Hlavná č. 37, 931 01 Šamorín;
 13. Mesto Gabčíkovo, Hlavná č. 1039/21, 930 05 Gabčíkovo;
 14. Mesto Veľký Meder, Komárňanská č. 207/9, 932 01 Veľký Meder;
 15. Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica;
 16. Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže;
 17. Mesto Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica;
 18. Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Prílohy