Preskočiť na obsah

„Podpora kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu v obci Osuské“

Zverejnené 2.4.2024.

Kategória

Úspešný projekt podporený z Environmentálneho fondu
„Podpora kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu v obci Osuské“
Obci Osuské bola poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu na nákup 200 ks 1000 l
kompostérov v celkovej výške 29412,-€ .
Do každej domácnosti v našej obci bude do užívania bezodplatne odovzdaný 1 ks 1000 l
kompostér s návodom na obsluhu a príručka pre správne kompostovanie.
Odovzdanie bude na základe „Zmluvy o odovzdaní a prevzatí kompostéra s návodom na
obsluhu“ a „Protokolu o odovzdaní a prevzatí kompostéra“.
Termín kedy budú kompostéry do každej domácnosti odovzdávané bude včas oznámený.