ZŠ Jablonica: Dôležitý oznam pre žiakov 6. – 9. ročníka

Vážení rodičia a žiaci našej školy,

rozhodnutím MŠVVaŠ SR je od 22. júna 2020 možné školu otvoriť aj pre žiakov 6. až 9. ročníka, nástup žiakov v tomto období bude dobrovoľný. Na základe tohto rozhodnutia triedni učitelia zisťujú záujem o nástup do školy a záujem o stravovanie v školskej jedálni. Riaditeľstvo ZŠ Jablonica sa po dohode so zriaďovateľom rozhodlo pre žiakov otvoriť školu na 2 dni a to podľa nasledovného harmonogramu:

  • Štvrtok 25. 6. 2020 – príde do školy 6.A
  • Piatok 26. 6. 2020 – príde do školy 7.A
  • Pondelok 29. 6. 2020 – príde do školy 8.A, 9.A

Žiaci si prinesú všetky učebnice, pero, lepiacu pásku, nožnice, gumu. V tento deň si spravia v škole poriadok s učebnicami a odovzdajú ich. Taktiež si vyprázdnia šatňové skrinky a zoberú si svoje veci zo skríň v triedach. Celý deň budú s triednym učiteľom a riadia sa hygienickými pokynmi, ktoré sú zverejnené na našom webe v súvislosti s otvorením školy pre 1. – 5. ročník.

Príchod žiakov je  od 7:50 hod. do 8,15 hod. Žiaci budú mať rúško, hygienické vreckovky a vyhlásenie zákonného zástupcu. Vyučovanie bude v čase od 8,15 hod. do 11,25 hod. V prípade, ak žiak bude prihlásený na obed, je potrebné uhradiť réžiu vo výške 5 €.

Okrem tohto  dňa prídu všetci žiaci 1. – 9. ročníka do školy posledný deň školského roku 30. 6. 2020 (utorok). Príchod žiakov je  v čase od 8,30 do 9,00 hod. Triednická hodina s triednym učiteľom začne o 9,00 hod., bude trvať jednu vyučovaciu hodinu (do 9,45 hod.) .Učitelia zhodnotia druhý polrok a rozdajú vysvedčenia. Dňa 30. 6. 2020 sa v školskej jedálni už nevarí (varí sa len pre materskú školu). Taktiež v tento deň už nebude fungovať žiadne oddelenie školského klubu detí.

V prípade, že dieťa vykazuje príznaky akéhokoľvek ochorenia, rodič oznámi triednemu učiteľovi, že dieťa nemôže prísť do školy a dohodne si spôsob odovzdania učebníc a prevzatia vysvedčenia.

Tešíme sa na Vás!