Zmena vývozu triedeného odpadu: spojený vývoz plastov a kovových obalov od 01.08.2022

Technické služby Senica oznamujú zmenu vývozu separovaného odpadu a to spojeným vývozom plastov a kovových odpadov do žltých vriec od 01.08.2022.

Viac sa dočítate ⤵

zmena vývozu separ.odpadu 01.08.2022