Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR 29.02.2020

Počet voličov zapísaných v zozname voličov : 496

Počet voličov , ktorí sa zúčastnili na hlasovaní : 284

Počet platných hlasovacích hlasov: 281

Volebná účasť: 57,25%