Venujte 2% z dane pre ZŠ a MŠ Osuské

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Priložené tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní je predvyplnené (obsahuje údaje o prijímateľovi – ZŠ a MŠ Osuské). Obe tlačivá Vyhlásenie o poukázaní aj Potvrdenie o zaplanení sa dajú vyplniť priamo v nich a následne ich môžte vytlačiť.