Upozornenie na možných falošných asistentov sčítania SODB

Upozorňujeme obyvateľov, že sčítanie obyvateľov sa realizuje samosčítaním (obyvateľ sa sčíta sám) vyplnením elektronického formulára. Sčítajte svoje neplnoleté deti a pomôžte aj vašim rodičom a blízkym, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sčítať sami, ak Vás o to požiadajú.

Momentálne neexistujú žiadni komisári sčítania ani asistenti sčítania!!!

Pre tých obyvateľov, ktorí sa nedokázali sami sčítať, ani s pomocou blízkej osoby, bude v termíne od 01.04.2021 -31.10.2021 v obci zriadené kontaktné miesto pre asistované sčítanie. Asistent sčítania sa bude preukazovať preukazom.

Sčítanie je bez poplatkov.