SODB2021

Važení spoluobčania, 

práve prebieha asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste  v zasadacej miestnosti obecného úradu alebo požiadajte o mobilného asistenta na telefónnom čísle  034/ 6587217, ktorý príde k Vám a sčíta Vás. Sčítajte sa do 13.06.2021 pomocou asistentov a pomôžte tak našej obci a celému Slovensku. 

Viac informácií na www.scitanie.sk  alebo na obecnom úrade.

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

 pondelok   09:30 -11:00, 

 utorok       08:00 – 09:30

 streda        15:00 – 17:00

 štvrtok      13:00 – 14:30

 piatok       09:30 – 11:00 

 

 SČÍTANIE OBYVATEĽOV  – základné informácie 

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Viac informácii nájdete na www.scitanie.sk

Kto pomôže obyvateľom pri sčítaní? 

Čím bude výnimočné sčítanie v roku 2021?

Čo znamená a kedy nastane rozhodujúci deň sčítania?

Ako je zabezpečená ochrana osobných údajov obyvateľov?