Služby

Poskytovanie služieb je v obci zastúpené  len veľmi úzkou škálou predajní s maloobchodnou činnosťou, dominujúce sú lokálne služby pre obyvateľov. Služby v obci zabezpečuje predajňa s potravinami a zmiešaným tovarom vo vlastníctve spotrebného družstva Coop Jednota. Gastroslužby poskytuje Bistro Friško Í (vo vlastníctve súkromnej osoby). Komplexnejšie služby ako bankovníctvo, poisťovníctvo a peňažníctvo a ostatné služby sú poskytované  v meste Senica.