Základná škola 🦉

Základná škola s materskou školou Osuské

Riaditeľka ZŠ a MŠ : Mgr. Dana Jamrichová – poverená riadením školy

Organizačné členenie:

  • malotriedna ZŠ s ročníkmi 1.-4.

          triedna učiteľka 1. a 3. ročník:  Mgr. Dana Jamrichová

          triedna učiteľka 2. a 4. ročník :  Mgr. Lucia Khúlová

  • materská škola
  • školský klub  – Martina Králiková
  • školská jedáleň

Počet detí v ZŠ: 26

 

 

Školský poriadok ZŠ je dostupný tu ⬇