Základná škola 🦉

Informácie

Školský poriadok ZŠ je dostupný tu ⬇

Správa roky…

Plán práce školy

Rozvrh hodín

Vyučovacie hodiny