Projekt pozemkových úprav 🏞🏕🛤

Informácie o pozemkových úpravách v k.ú. Osuské

  • Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Osuské  Zverejnenie všeob.zásad

Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia obsahuje:

  1. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia – Časť C –  TS_Navrh funkcneho usporiadani uzemia_pdf
  2. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia – Časť A – TS_Prieskumy_rozbory_analyza_pdf
  3. Mapa návrhu funkčného usporiadania územia  C_UM_Vysledna mapa_1_pdf

zverejnené 22.03.2021,  Mária Kršteníková

 

 

 

 

Nariadenie pozemkových úprav rozhodnutím Okresného súdu Senica, Pozemkového a lesného odboru si môžte stiahnuť tu ⬇

 

Prílohy k Projektu pozemkových úprav

 

  • Zverejnenie registra pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav k katastrálnom území Osuské

          Verejná vyhláška č. 2/2021

Úradný list – Verejná vyhláška č.2-2021

zverejnené 08.02.2021,  Mária Kršteníková