Projekt pozemkových úprav 🏞🏕🛤

Informácie o pozemkových úpravách v k.ú. Osuské

Nariadenie pozemkových úprav rozhodnutím Okresného súdu Senica, Pozemkového a lesného odboru si môžte stiahnuť tu ⬇

Prílohy k Projektu pozemkových úprav

  • Zverejnenie registra pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav k katastrálnom území Osuské

          Verejná vyhláška č. 2/2021

Úradný list – Verejná vyhláška č.2-2021

zverejnené 08.02.2021,  Mária Kršteníková