Dotazník k vypracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Osuské

Milý občan obce Osuské,našim spoločným cieľom je napomáhať tomu, aby sa v našej obci dobre žilo, pracovalo, podnikalo aj oddychovalo. Pre naplánovanie správneho rozvoja našej obce a získavanie finančných zdrojov … Čítať viac Dotazník k vypracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Osuské