Oznam ZŠ s MŠ Osuské

Vážení rodičia, 

nakoľko RÚVZ v Senici doteraz nerozhodol o znovuotvorení ZŠ a MŠ v našom okrese, odkladá sa návrat detí do ZŠ a MŠ Osuské na utorok 09.02.2021.

Znamená to , že v pondelok 08.02.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní podľa  doterajšieho rozvrhu. O prípadných zmenách Vás budeme informovať po vydaní rozhodnutia RÚVZ Senica.

 

Mgr. Dana Jamrichová