Oznam školskej jedálne (ŠJ)

OZNAM

Vedúca školskej jedálne oznamuje stravníkom, že poplatok za stravu na mesiac apríl 2020 sa bude vyberať od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020 počas stránkových hodín na obecnom úrade.

P:     8:00 – 11:00

U:   8:00 – 11:00

S:               –                13:00 – 16:00

Š:     8:00 – 11:00

P:     8:00 – 11:00

Informáciu o výške poplatku si môžete požiadať telefonicky na čísle 034 6587 217 alebo cez sociálne siete počas pracovnej doby.

                                                                                                   Oľga Michálková

                                                                                                   vedúca ŠJ Osuské