Oznam farského úradu

Rímsko -katolícka cirkev, farnosť Osuské oznamuje, že kostol bude prístupný k tichej modlitbe nasledovne:

    01.04.2021     Zelený štvrtok    17:00 – 18:00

    02.04.2021     Veľký piatok       15.00 – 16.00

    03.04.2021     Biela sobota        17:00 – 18:00

    04.04.2021     Veľkonočná nedeľa     09:00 – 10:00