Osusko-Korlátska urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo