Osusko-Dobrovodský urbár, pozemkové spoločenstvo

Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia Osusko – Dobrovodského urbáru, pozemkové spoločenstvo, konaného dňa 26.09.2019 o 13:00

Zápisnica z VZ ODU za rok 2019