Obecné komisie

Stále komisie zriadené obecným zastupiteľstvom

 

             Komisia stavebná  a životného prostredia 

                Predseda:   Miroslav Křupala 

                Členovia :  Ján Barcaj ,  Helena Bojnanská,  Olah Jozef, Viliam Harasník                   

                                   Mgr Režnáková Leona, Štefan Wirth

                                 

              Komisia finančná, sociálna

                Predseda:   Ján Barcaj

                Členovia :  Černeková Jaroslava, Helena Bojnanská, Mgr. Leona Režnáková

                                 

 

              Komisia    pre šport , kultúru  a mládeže    

  Predseda :   Štefan Wirth 

  Členovia :   Martina Králiková, Olah Jozef, Viliam Harasník, Marek Olšovský

      

             Komisia pre riešenie sťažností a verejného poriadku 

                 Predseda:   Mgr. Leona Režnáková

                 Členovia:   Ján Barcaj, Helena Bojnanská,Olah Jozef, Viliam Harasník,

                                    Miroslav Křupala, Štefan Wirth

                                       

 

              Komisia    na ochranu verejného záujmu    

  Predseda :   Jozef Olah 

  Členovia :    Viliam Harasník, Miroslav Křupala

           

              Komisia pre riešenie sťažnosti proti činnosti poslanca OZ, starostu obce, a hlavného kontrolóra obce

Predseda :  Viliam Harasník

Členovia : Ján Barcaj, Helena Bojnanaská, Jozef Olah, Miroslav Křupala,Štefan Wirth, Mgr. Leona Režnáková