Mimoriadne núdzové opatrenia ŠVPS SR na kontrolu afrického moru ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenská republika vydala dňa 2.8.2021 mimoriadne núdzové opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných. Viac sa dočítate v nariadení Mimoriadne núdzové opatrenie ŠVPS SR č.j. 7885/2021-100