Informácie o POVINNOSTI registrácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica oznamuje všetkým chovateľom ošípaných, že do 23.10.2020 sú povinní zaregistrovať si chov ošípaných. Povinnosť registrácie chovu platí aj pri jednom kuse ošípanej. Tlačivá k registrácii si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Registrácia chovov v SR

Požiadavky na chov a Tlačivo na registráciu