Informácie k pomoci Ukrajine

Vážení spoluobčania ,
na základe dostupných informácií obce priebežne koordinujú poskytovanie pomoci pre Ukrajinu so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími inštitúciami.

V súčasnosti  neorganizujeme žiadne materiálne zbierky. V prípade potreby budú občania
informovaní o druhu zbieraného tovaru a termíne zbierky.


Združenie miest a obcí Slovenska zriadilo transparentný účet, na ktorý je možné finančne
prispieť: SK25 0900 0000 0051 8801 0894.


Obce zisťujú možnosti ubytovania na svojom území, kde by bolo možné ubytovať utečencov z Ukrajiny.
Obyvatelia môžu nahlásiť ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny priamo na tel. čísle 02/48593312 alebo na e-maile: pomocpreukrajinu@minv.sk.
Zároveň žiadame občanov alebo firmy, ktoré môžu a chcú poskytnúť ubytovanie utečencom bezplatne alebo za úhradu, aby to nahlásili na obecný úrad.