Harmonogram testovania (II.kolo)

Na testovanie si prineste občiansky preukaz, občania do 15rokov kartičku poistenca.

Na základe usmernenia Spoločné operačné centrum Bratislava boli poučení velitelia odberných miest v tom zmysle, že sú povinní testovať aj občanov, ktorí nemajú certifikát z druhého kola testovania.

Príslušník PZ na vstupe do OM bude certifikáty občanov kontrolovať, ale iba preto, aby neumožnil vstup pozitívne testovaným.