Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ a MŠ od 1. 6. 2020 do konca školského roka 2019/2020

     Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva MŠVVaŠ SR bolo umožnené otvorenie niektorých typov škôl od 1. júna 2020. Obec Osuské, ako zriaďovateľ , … Čítať viac Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ a MŠ od 1. 6. 2020 do konca školského roka 2019/2020