Archív dokumentov do 31.03.2012

1-2011   Objednávka 1/2011 program ŠJ                                                                               O-001_2011

2-2011   Objednávka 2/2011  projektová dokumentácia-javisko KD                                  O-002_2011

3-2011   Objednávka 3/2011   kontrola HP                                                                             O-003_2011

4-2011   Objednávka 4/2011   Hanel s.r.o.                                                                              O-004_2011

1/2011   T-COM dodatok k zmluve o pripojení   Z-001_2011

2/2011   Dohoda o pomoci s LS Dechtice  Z-002_2011

3/2011   Ministerstvo kultúry SR- Kultúrne poukazy  2011    Z-003_2011

4/2011   Zmluva o nájme hrobového miesta – Stanislav Torónyi     Z-004_2011

5/2011   Zmluva o poskytovaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu 

                 Z-005_2011

6/2011   Zmluva o dielo -ASTAP stavby s.r.o.             Z-006_2011

7/2011   Zámenná zmluva  Juraj Pažítka a manž. Božena rod.Hajdylová      Z-007_2011

8/2011   Zmluva o nájme hrobového miesta Kováčová Alžbeta                      Z-008_2011

9/2011  Zmluva o nájme hrobového miesta Kováčová Alžbeta                        Z-009_2011

10/2011  Zmluva o nájme hrobového miesta Eva Závodná                              Z-010_2011

11/2011  Zmluva o nájme hrobového miesta Eva Závodná                              Z-011_2011

12/2011  Zmluva o nájme hrobového miesta Anna Hanzlúvková                   Z-012_2011

13/2011 Zmluva o nájme hrobového miesta Rúžena Domová                       Z-013_2011

14/2011  Zmluva o nájme hrobového miesta Zdenka Rýzková                       Z-014_2011

15/2011  Zmluva o nájme hrobového miesta Emília Heráková                       Z-015_2011

16/2011   Zmluva o právnej pomoci                                                                     Z-016_2011

17/2011  Zmluva o nájme hrobového miesta Marta Školníková                     Z-017_2011

18/2011  Zmluva o nájme hrobového miesta Marta Školníková                     Z-018_2011

19/2011   Zmluva o poskytovaní účelovej dotácie – výzva 1/2011                  Z-019_2011

20/2011   Zmluva o poskytovní účelovej dotácie – výzva 5/2011                    Z-020_2011

21/2011 Zmluva o nájme hrobového miesta  Jaroslav Filo                             Z-021_2011

22/2011   Dohoda o príspevku na aktivačnú činnosť – ÚPSVaR Senica         Z-022_2011

23/2011   Zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie –

                  DôVERA  ZP      Z-023_2011  

24/2011  Zmluva o nájme hrobového miesta  Milan Dianiška                         Z-024_2011

25/2011   Dohoda o podmienkach vykonávania absolventskej praxe – ÚPSVaR Senica   Z-025_2011

26/2011 Kúpna zmluva MUDr. František  Lašák                                                Z-026_2011

27/2011  Zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie –

                      UNION ZP                           Z-027_2011

28/2011   Zmluva o spolupráci Bonni Fructi, spol. s r.o.k.                Z-028_2011

29/2011   Zmluva o nájm ehrobového miesta Aurélia Plachová     Z-029_2011

30/2011   Kúpno predajná zmluva Tekoo Slovakia s.r.o.                  Z-030_2011

31/2011   Zmuluva o nájme hrobového miesta Karol Parči             Z-031_2011

32/2011   Zmluva o nájme nebytových priestorov – Dušan Mikušovič – Patička    Z-032_2011

33/2011  Zmluva o nájme hrobového  miesta Zónová Viera                            Z-033_2011 

34/2011  Zmluva o nájme hrobového  miesta  Peter Zlámala                         Z-034_2011

35/2011  Dodatok k zmluve o pôžičke  č 2010/436- most Rásnik                 Z-035_2011

36/2011  Zmluva o nájme hrobového  miesta Ján Migazzi                           Z-036_2011

37/2011  Dodatok k zmluve o zbere, preprave, zneškodňovaní KO a drobných stavebných                                odpadov  Z-037_2011

38/2011   Mandátna zmluva o vykonaní verejného obstarávania                Z-038_2011

39/2011   Dodatok č.2 k  Zmluve o vývoze a skládkovaní odpadu č. 10/2009  Z-039_2011

40/2011 Zmluva o nájme hrobového miesta Andrea Dedová  Z-040_2011

41/2011  Zmluva o nájme hrobového miesta  Jozef Hamerlík  Z-041_2011

42/2011 Zmluva o nájme hrobového miesta Eva Náterová  Z-042_2011

43/2011  Zmluva o nájme hrobového miesta Eva Náterová  Z-043_2011

44/2011  Zmluva o nájme hrobového miesta Eva Náterová Z-044_2011

45/2012  Zmluva o nájme hrobového miesta  Janka Rosinská  Z-045_2012

46/2012  Zmluva o nájme hrobového miesta  Anna Jurigová  Z-046_2012

47/2012  Zmluva o nájme hrobového miesta  Mária Brisudová    Z-047_2012

48/2012   Zmluva o nájme hrobového miesta Anastázia Oslejová  Z-048_2012

49/2012  Zmluva o dodávke pitnej vody – BVS a.s.  Z-049_2012

50/2012  Zmluva o dodávke pitnej vody – BVS a.s.  Z-050_2012

51/2012 Zmluva o dodávke pitnej vody – BVS a.s.  Z-051_2012

52/2012 Zmluva o dodávke pitnej vody – BVS a.s.  Z-052_2012

53/2012 Zmluva o dielo – spevnenie plochy pri KD- projektová dokumentácia – Ing. Pavol Pálka                        Z-053_2012

54/2012 Zmluva o dielo – spevnenie plochy pri KD- externý manažment -RRA Senica  Z-054_2012

55/2012 Zmluva o dielo- rekonštrukcia KD Osuské -Prowintech s.r.o.  Z-055_2012

56/2012  Zmluva o dielo: rekonštrukcia spoločenského klubu –  stavebné práce FLASTAMONT Plus s.r.o.  Senica  Z-056_2012

 

 

57/2012   Zmluva o dielo: Spevnená plocha pri KD – stavebné práce – Astap stavby s.r.o. Gbely  Z-057_2012

 

58/2012  Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študentov SSŠP Senica   Z-058_2012

 

 

  

 

 

 

  

 

Obsah karty