Odporúčania preventívnych opatrení proti koronavírusu (COVI-19)

Informačné letáky slúžia pre lepšiu informovanosť občanov, nie je nutné šíriť paniku ohľadom tohto ochorenia!!!