🌲🌳 ČISTÝ CHOTÁR 2021 🌳🌲

Vážení spoluobčania,

aj v tomto roku pripravujeme v spolupráci s MAS Podhoran tradičné jarné podujatie ČISTÝ CHOTÁR 2021. Oficiálnym začiatkom je prvý jarný deň.  

Mnohí z Vás už teraz čistia náš chotár od rôzneho odpadu.

Chcem týmto vyzvať všetkých našich spoluobčanov, aby sa v čo najväčšom počte zapojili do tejto akcie. Náradie a plastové vrecia na odpad si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade. Zároveň chcem poprosiť všetkých, ktorí sa do tejto akcie zapoja, aby informácie o tom, kedy a v ktorej časti chotára upratovali, poslali na obecný úrad. Vítaná je aj fotodokumentácia.

🌲♻🤳💪

 

 

                                                                              Ing.Anton Fiala

                                                                          starosta obce Osuské