Výsledky volieb do organánov samosprávy obce Osuské, konané dňa 10.11.2018

Autor: admin <o.michalkova(at)gmail.com>, Téma: .:., Vydané dňa: 16. 11. 2018

Počet osôb zapísaných v zozname voličov 482.
Počet voličov, ktorý sa zúčastnili volieb 268, t. j. 55,60 %
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby obecného zastupiteľstva 258.
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 260.

Voľba starostu

1. Ing. Anton Fiala
, počet hlasov 224 t. j. 86,15 %
2. Lenka Zlámalová
, počet hlasov 36 t. j. 13,85 %


Voľba poslancov obecného zastupiteľstva

1. Miroslav Křupala, 208
hlasov
2. Mgr. Leona Režnáková, 187 hlasov
3. Ján Barcaj, 184 hlasov
4. Helena Bojnanská, 173 hlasov
5. Jozef Olah, 145 hlasov
6. Viliam Harasník, 137 hlasov
7. Štefan Wirth, 135 hlasov

Náhradníci:

8. Lenka Zlámalová, 99 hlasov


Mgr. Branislav Polakovič
predseda volebnej komisie

Výsledky si môžte stiahnuť vo formáte DOC, po kliknutí na ikonu