KALENDÁR KULTÚRNYCH PODUJATÍ NA ROK 2019 V OBCI OSUSKÉ

Autor: admin <o.michalkova(at)gmail.com>, Téma: .:., Vydané dňa: 25. 02. 2019

KALENDÁR KULTÚRNYCH, ŠPORTOVÝCH A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ NA ROK 2019 V OBCI OSUSKÉ.


PODUJATIE Termín Miesto Organizátor
spoluorganizátori
Kontakty
Detský karneval 16. februára 2019 Obec Osuské, KD Osuské Obec Osuské, ZŠ s MŠ Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Fašiangový maškarný ples 16. februára 2019 Obec Osuské, KD Osuské Obec Osuské, ZŠ s MŠ Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Pietna spomienka –oslobodenie obce Osuské 5. apríl 2019 Obec Osuské KD Obec Osuské Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Stavanie mája 30. apríl 2019 Obec Osuské Obec Osuské,ZŠ s MŠ, JDS Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Šachový turnaj detí máj 2019 Obec Osuské, KD Osuské Šachový klub Osuské, Obec Osuské Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Deň matiek 12. máj 2019 Obec Osuské ZŠ s MŠ Obec Osuské,ZŠ s MŠ Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
OFDM - Osuské 2019 21. jún 2019 Obec Osuské Obec Osuské,Areál KD, futbal. ihrisko Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Rozlúčka so školou-„Hurá prázdniny“ 21. jún 2019 Obec Osuské Areál ZŠ s MŠ Obec Osuské,ZŠ s MŠ Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Futbalový turnaj júl 2019 Obec Osuské Futbalové ihrisko TJ Družstevník Osuské,OZ Rómov "Budúcnosť" Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Poľovnícka zábava v Osuskom august 2019 Obec Osuské, KD Osuské Obec Osuské, PZ Osuské-Hradište Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Púť ku kaplnke Sv. Bartolomeja 25. august 2019 Obec Osuské, KD Osuské Obec Osuské, PZ Osuské-Hradište Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Výstava ručných prác, fotografií a výrobkov našich remeselníkov 19. október 2019 Obec Osuské, KD Osuské Obec Osuské, ZŠ s MŠ Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Výstava poľovníckych trofejí 19. október 2019 Obec Osuské, KD Osuské Obec Osuské, PZ Osuské-Hradište Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Mesiac úcty k starším - stretnutie jubilantov a posedenie pre dôchodcov 19. október 2019 Obec Osuské KD Osuské Obec Osuské,ZŠ s MŠ, JDS Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Hodová zábava november 2019 Obec Osuské KD Osuské TJ Družstevník Osuské Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Svetlonosenie november 2019 Obec Osuské Obec Osuské Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Deň veteránov-pietna spomienka 11. november 2019 Obec Osuské Pamätník padlých v 1.sv.vojne Obec Osuské Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Mikulášska besiedka 7. december 2019 Obec Osuské KD Osuské Obec Osuské,ZŠ s MŠ Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Adventný koncert 14. december 2019 Obec Osuské Obec Osuské,ZŠ s MŠ, JDS Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Poznámka : Kalendár kultúrnych, spoločenských a športových podujatí bude priebežne aktualizovaný. Termíny jednotlivých podujatí môžu byť v priebehu roka zmenené podľa upresnenia organizátorov.