Stavebné konanie

Autor: admin <o.michalkova(at)gmail.com>, Téma: .:., Vydané dňa: 02. 11. 2017

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Oznámenie o začatí stavebného konania si môžete stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu